Lokalna akcijska grupa Izvor je zajednica odgovornih ljudi koji veću kvalitetu života ostvaruju racionalnim korištenjem resursa i uravnoteženim razvojem svih dijelova zajednice uvažavajući pritom postojeće kulturne i tradicijske vrijednosti
OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj | Podmjera 19.1. “Pripremna pomoć” u okviru Mjere 19. “LEADER - CLLD”
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. - 2020. | Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja
Sufinancirano sredstvima pretpristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER
Misija Misija LAG-a Izvor je promicanje održivog ruralnog razvoja i unapređenja inicijativa i interesa od značaja za razvoj područja LAG-a,priprema LAG područja za korištenje strukturnih fondova EU, djelovanje u skladu sa LEADER načelima, razvijanje sinergije i umrežavanja između svih subjekata kojima je u interesu doprinijeti razvoju ruralnih područja te izgradnja identiteta područja LAG-a razvojem proizvoda zasnovanih na povezivanju tradicijske i kulturno-povijesne baštine i inovacija temeljenih na prirodnim prednostima područja i međusobnoj suradnji.
Ciljevi Podići kvalitetu poljoprivredne proizvodnje u svrhu povećanja konkurentnosti na tržištu“

Podići ekološku svijest stanovništva i unaprijediti brigu za ekosustave te povećati upotrebu obnovljivih izvora energije“

Unaprijediti kvalitetu života i potaknuti nepoljoprivredne djelatnosti“

Povezati javni, civilni i poslovni sektor u svrhu dogovaranja i provedbe razvojne strategije te drugih razvojnih dokumenata i mjera“
OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj | Podmjera 19.1. “Pripremna pomoć” u okviru Mjere 19. “LEADER - CLLD”
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. - 2020. | Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja
Sufinancirano sredstvima pretpristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER

Glavne aktivnosti LAG-a „IZVOR“

Jačanje sposobnosti lokalnih dionika za projektno razmišljanje, partnersko provođenje aktivnosti, financijsko upravljanje projektima i dr. U procesu sudjeluju različiti ruralni dionici, kako bi razumjeli pristup i načine njegove primjene.
Okupljanje lokalnih aktera Organiziranje sastanaka ili radionica s ključnim / zainteresiranim dionicima iz više lokalnih zajednica, kako bi razgovarali o potrebama svog kraja i načinu povezivanja.
Analiza područja Ovo je bitan korak u procesu i odnosi se na identificiranje postojećih resursa i komparativnih prednosti područja LAG-a (ljudi, pejzaž, baština, znanja i sl.). To je temelj za izradu lokalne razvojne strategije specifične upravo za područje obuhvata LAG-a.
Identificiranje postojećih aktivnosti/inicijativa Važan korak kako bi se spriječilo ponavljanje nečeg što postoji, a također se odlučuje želi li se graditi na postojećim ili se trebaju pokrenuti nove aktivnosti.
Stvaranje partnerstva „Pristup odozdo“ zahtijeva da se o procesu informira šira zajednica te da se uključi u proces analize jakih i slabih strana tog ruralnog kraja i identificiranje potreba i očekivanja. Tijekom faze planiranja strateških smjernica za LAG područje.
Priprema strategije lokalnog razvoja dogovoren pristup lokalnom razvoju formalizira se kroz dokument strategije održivog razvoja područja LAG-a. To podrazumijeva definiranje ciljeva i strateških prioriteta te rangiranje aktivnosti koje treba poduzeti.
OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj | Podmjera 19.1. “Pripremna pomoć” u okviru Mjere 19. “LEADER - CLLD”
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. - 2020. | Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja
Sufinancirano sredstvima pretpristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER
Politika ruralnog razvoja je komponenta Zajedničke poljoprivredne politike EU, a LEADER je nova inovativna komponenta unutar politike ruralnog razvoja EU.
LEADER1 je kratica za „Veze između akcija u ruralnom razvoju“. To je metoda mobiliziranja i provođenja ruralnog razvoja u lokalnim ruralnim zajednicama, prije nego li fiksni set mjera. Iskustvo je pokazalo da LEADER može dovesti do povoljnih promjena u životu ljudi u ruralnim krajevima, i to:
  • zadržavanje stanovništva
  • aktivacija novih izvora privređivanja
  • poboljšanje kvalitete življenja
Pristup LEADER omogućava promišljanje i rješavanje razvojnih problema kroz nove oblike partnerstva i povezivanje aktivnosti. LEADER ohrabruje socio-ekonomske aktere da rade zajedno, proizvode dobra i pružaju usluge koje generiraju dodane vrijednosti u razvoju lokalnog područja. Pristup baziran na specifičnosti prostora i na pristupu „odozdo“, uključujući lokalnu zajednicu i prepoznavanje vrijednosti lokalnih resursa, pokazao se kao nov način stvaranja mogućnosti zapošljavanja i poticanja razvoja poduzetništva u ruralnim krajevima. 1 Kratica s francuskog "Liaison entre action de developement rural"

Načela pristupa LEADER-a

Pokretanje zajednica koje kasne u razvojnim procesima Ima zajednica kojima treba podrška kako bi se uključile u razvojne procese. Takve zajednice ne smiju biti ostavljene po strani i prepuštene tijeku vremena, već ih treba prepoznati i posvetiti im posebnu pažnju radi njihovog pravovremenog uključivanja.
Pristup odozdo prema gore Bez uključivanja javnosti, današnji razvoj nije moguć. Zato je potrebno široko uključivanje svih raspoloživih snaga u lokalnim zajednicama kako bi se bogatstvom ideja i mogućih rješenja postigao što kvalitetniji razvoj.
Razvoj lokalnih partnerstava u pristupima i djelovanju U današnje vrijeme, usitnjene inicijative često su unaprijed osuđene na propast, nedostaje im snaga, uvjerljivost i povjerenje. Stoga je razvoj partnerskih odnosa i kulture suradnje od iznimne važnosti.
Umrežavanje i suradnja Povezivanje, sinergijsko djelovanje u razvojnim procesima, razmjena znanja i iskustava, u današnjoj modernoj Europi, pa tako i u Hrvatskoj od ključne su važnosti.
Održivi ruralni razvoj Razvoj koji se temelji na očuvanju i razvoju okolišnog, ljudskog, socijalnog i stvaralačkog/proizvodnog kapitala.
Inovativnost Tradicija je svakako temelj održivog ruralnog razvoja, ali su inovacije nužne kako bi se tradicionalne vrijednosti predstavile na nov i tržišno konkurentan način.
OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj | Podmjera 19.1. “Pripremna pomoć” u okviru Mjere 19. “LEADER - CLLD”
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. - 2020. | Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja
Sufinancirano sredstvima pretpristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER

Dokumenti

Lokalna razvojna strategija
LAG-Izvor-Lokalna...zip
Prijavnica za nove članove
prijavnica_za_nove_clan....pdf
Statut LAG IZVOR
STATUT_LAGA_IZVOR.pdf
LAG Izvor je zajednica odgovornih ljudi koji veću kvalitetu života ostvaruju racionalnim korištenjem resursa i uravnoteženim razvojem svih dijelova zajednice uvažavajući pritom postojeće kulturne i tradicijske vrijednosti
OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj | Podmjera 19.1. “Pripremna pomoć” u okviru Mjere 19. “LEADER - CLLD”
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. - 2020. | Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja
Sufinancirano sredstvima pretpristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER

LAG natječaji i projekti

Konačna rang lista odabranih korisnika na 4.natječaju T.O. 2.2.1." Obnova/modernizacija društvene infrastrukture ruralnog područja" Preuzmite konačnu rang listu. - pročitajte više -
Inicijalna rang lista za 4. LAG natječaj za TO 2.2.1 Obnova/modernizacija društvene infrastrukture ruralnog područja 2022. - pročitajte više -
Objava natječaja 4. NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE Mjera 2. Unapređivanje kvalitete života ruralnog područja; Pod mjera 2.1 Obnova/modernizacija društvene infrastrukture ruralnog područja Na temelju članka ... - pročitajte više -
OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj | Podmjera 19.1. “Pripremna pomoć” u okviru Mjere 19. “LEADER - CLLD”
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. - 2020. | Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja
Sufinancirano sredstvima pretpristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER
Broj stanovnika: 36 290Površina LAG-a: 453,99 km2Gustoća naseljenosti: 85,7 st/km²Broj JLS-ova: 8 (6 općina i 2 grada)