Novosti

01.08.2018.
Objavio, Administrator, 01.08.2018.

OBJAVA I IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE Mjera 2. Unapređivanje kvalitete života ruralnog područja; Pod mjera 2.1 Obnova/modernizacija društvene infrastrukture ruralnog područja

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 96/17 i 53/18; u daljnjem tekstu: Pravilnik), Lokalna akcijska grupa „IZVOR“ objavljuje:

NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE
Mjera 2. Unapređivanje kvalitete života ruralnog područja; Pod mjera 2.1 Obnova/modernizacija društvene infrastrukture ruralnog područja


Visina javne potpore od strane LAG-a po projektu iznosi 15.000 EUR koliko mora biti minimalna vrijednost prihvatljivih aktivnosti po projektu dok maksimalan iznos po projektu može iznositi 100.000 EUR. Prihvatljivi korisnici su JLS ovi članovi LAG-a „Izvor“ navedeni u dokumentaciji.

Prijave projekta podnose se sukladno ovom Natječaju, koristeći obrasce i priloge koji su sastavni dio Natječaja. Prilikom podnošenja prijave projekta nositelj projekta obavezno dostavlja natječajnu dokumentaciju iz Priloga I. ovog Natječaja.

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom sa povratnicom od 20.kolovoza. 2018 godine (ponedjeljak), a najkasnije do 24.rujna. 2018. godine na adresu: Vladimira Nazora 1, 42230 Ludbreg.

LAG „IZVOR“ Vladimira Nazora 1, 42230 Ludbreg

SKINITE NATJEČAJNU DOKUMENTACIJUIZMJENA LAG NATJEČAJA

Na temelju članka 10. „Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje Lag-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.“ (NN 53/2018)

LAG IZVOR obavlja tehničku izmjenu Priloga Natječajne dokumentacija koji se nalazi na popisu dokumentacije LAG natječaja o to ;

LAG NATJEČAJ MJERA 2.1

Obrazac A. Prijavni obrazac

Prilog IX - Pojašnjenje kriterija odabira projekta

SKINITE NOVU NATJEČAJNU DOKUMENTACIJU

Navedeni dokumenti zamijenjeni su i u samom popisu natječajne dokumentacije pa su isti valjani za korištenje.


09.07.2020.
28.05.2020.
08.05.2020.
24.04.2020.
Broj stanovnika: 50 965Površina LAG-a: 544,04 km2Gustoća naseljenosti: 93,67 st/km²Broj JLS-ova: 12 (10 općina i 2 grada)