Novosti

01.04.2019.
Objavio, Administrator, 01.04.2019.

Rang lista LAG natječaja za provedbu tipa 2.2.1.

OVDJE SKINITE KONAČNU RANG LISTU


27.06.2019.
17.06.2019.
01.04.2019.
21.09.2018.
Broj stanovnika: 50 965Površina LAG-a: 544,04 km2Gustoća naseljenosti: 93,67 st/km²Broj JLS-ova: 12 (10 općina i 2 grada)