Novosti

07.03.2020.
Objavio, Administrator, 07.03.2020.

TEHNIČKA IZMJENA Obrazca E - Dokaz o zaposlenicima - NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Na temelju članka 10. „Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje Lag-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.“ (NN 53/2018)

LAG IZVOR obavlja tehničku izmjenu Obrazca E - Dokaz o zaposlenicima Natječajne dokumentacije koji se nalazi na popisu dokumentacije LAG natječaja i to ; . Obrazac E- Dokaz o zaposlenicima

Prilozi i obrasci


11.02.2021.
02.11.2020.
15.10.2020.
24.09.2020.
Broj stanovnika: 50 965Površina LAG-a: 544,04 km2Gustoća naseljenosti: 93,67 st/km²Broj JLS-ova: 12 (10 općina i 2 grada)