Novosti

16.03.2020.
Objavio, Administrator, 16.03.2020.

2. NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 96/17 i 53/18; u daljnjem tekstu: Pravilnik), Lokalna akcijska grupa „IZVOR“ objavljuje:

2. NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE
Mjera 2. Unapređivanje kvalitete života ruralnog područja; Pod mjera 2.1 Obnova/modernizacija društvene infrastrukture ruralnog područja


Maksimalna visina javne potpore od strane LAG-a po projektu iznosi 35.625 EUR . Minimalna vrijednost prihvatljivih aktivnosti po projektu mora iznositi 15.000 EUR dok maksimalan iznos cijelokupnog projekta ne smije prelaziti 100.000 EUR. Prihvatljivi korisnici su JLS ovi članovi LAG-a „Izvor“ navedeni u dokumentaciji.

Prijave projekta podnose se sukladno ovom Natječaju, koristeći obrasce i priloge koji su sastavni dio Natječaja. Prilikom podnošenja prijave projekta nositelj projekta obavezno dostavlja natječajnu dokumentaciju iz Priloga I. ovog Natječaja.

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom sa povratnicom od 31.03.2020. godine , a najkasnije do 11.05.2020. godine na adresu: Vladimira Nazora 1, 42230 Ludbreg.Skinite dokumentaciju:

2. LAG natječaj TO 7.4.1. LRS LAG

PRILOZI I OBRASCI


02.06.2022.
20.05.2022.
01.03.2022.
09.04.2021.
Broj stanovnika: 50 965Površina LAG-a: 544,04 km2Gustoća naseljenosti: 93,67 st/km²Broj JLS-ova: 12 (10 općina i 2 grada)