Novosti

24.04.2020.
Objavio, Administrator, 24.04.2020.

RANG LISTA NAKON ZAPRIMANJA SVIH PRIJAVA ZA TO. 1.1.1. LAG "IZVOR"

Rang lista nakon zaprimanja svih prijava za natječaj TO. 1.1.1. "Ulaganja u modernizaciju polj. gospodarstava"

LAG-a "Izvor" ne predstavlja konačni poredak prijavljenih projekata već rang listu nastalu nakon zaprimanja svih prijava poredanu prema zatraženom broju bodova od strane korisnika.

Nakon obrade svih zaprimljenih prijava objavit će se inicijalna te nakon nje konačna rang lista.

POGLEDAJTE RANG LISTU


02.06.2022.
20.05.2022.
01.03.2022.
09.04.2021.
Broj stanovnika: 50 965Površina LAG-a: 544,04 km2Gustoća naseljenosti: 93,67 st/km²Broj JLS-ova: 12 (10 općina i 2 grada)