Novosti

24.09.2020.
Objavio, Administrator, 24.09.2020.

Inicijalna rang lista za T.O. 2.2.1 LAG-a "Izvor"

Inicjalna rang lista LAG-a "Izvor" ne predstavlja konačni poredak prijavljenih projekata već rang listu nastalu nakon prve obrade (Analize 1) zaprimljenih prijava. Prijavama još predstoji Analiza 2 vanjskih kontrolora ,nakon koje će se objaviti konačna rang lista.

SKINITE OVDJE


15.10.2020.
24.09.2020.
09.07.2020.
28.05.2020.
Broj stanovnika: 50 965Površina LAG-a: 544,04 km2Gustoća naseljenosti: 93,67 st/km²Broj JLS-ova: 12 (10 općina i 2 grada)