Novosti

11.02.2021.
Objavio, Administrator, 11.02.2021.

Inicijalna rang lista 3. natječaj T.O. 1.1.1. Lag-a "Izvor"

Inicjalna rang lista LAG-a "Izvor" ne predstavlja konačni poredak prijavljenih projekata već rang listu nastalu nakon prve obrade (Analize 1) zaprimljenih prijava. Prijavama još predstoji Analiza 2 vanjskih kontrolora ,nakon koje će se objaviti konačna rang lista.

OVDJE POGLEDAJTE INICIJALNU RANG LISTU


09.04.2021.
11.02.2021.
02.11.2020.
15.10.2020.
Broj stanovnika: 50 965Površina LAG-a: 544,04 km2Gustoća naseljenosti: 93,67 st/km²Broj JLS-ova: 12 (10 općina i 2 grada)