Novosti

20.05.2022.
Objavio, Administrator, 20.05.2022.

Inicijalna rang lista za 4. LAG natječaj za TO 2.2.1

Obnova/modernizacija društvene infrastrukture ruralnog područja 2022.

OVDJE PREUZMITE INICIJALNU RANG LISTU


02.06.2022.
20.05.2022.
01.03.2022.
09.04.2021.
Broj stanovnika: 50 965Površina LAG-a: 544,04 km2Gustoća naseljenosti: 93,67 st/km²Broj JLS-ova: 12 (10 općina i 2 grada)