LAG natječaji

09.04.2021.
11.02.2021.
Objavio, Administrator

Inicijalna rang lista 3. natječaj T.O. 1.1.1. Lag-a "Izvor"

Pogledajte inicjalnu rang listu LAG-a "Izvor"...

02.11.2020.
Objavio, Administrator

3. NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 2.2.1

Mjera 2. Unapređivanje kvalitete života ruralnog područja; Pod mjera 2.1 Obnova/modernizacija društvene infrastrukture ruralnog područja...

15.10.2020.
24.09.2020.
Objavio, Administrator

Inicijalna rang lista za T.O. 2.2.1 LAG-a "Izvor"

Inicjalna rang lista LAG-a "Izvor" ne predstavlja konačni poredak prijavljenih projekata već rang listu nastalu nakon prve obrade (Analize 1) zaprimljenih prijava....

09.07.2020.
Objavio, Administrator

Konačna rang lista u T.O. 1.1.1. Ulaganja u modernizaciju polj. gospodarstva

Konačna rang lista odabranih korisnika na natječaju T.O. 1.1.1. Ulaganja u modernizaciju polj. gospodarstva LAG-a "Izvor"...

28.05.2020.
Objavio, Administrator

Inicijalna rang lista za T.O. 1.1.1 LAG-a "Izvor"

Inicjalna rang lista LAG-a "Izvor" ne predstavlja konačni poredak prijavljenih projekata ......

08.05.2020.
Objavio, Administrator

PRODUŽENJE ROKA RASPISA NATJEČAJA ZA T.O 2.2.1

OBNOVA/MODERNIZACIJA DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE RURALNOG PODRUČJA DO KRAJA SVIBNJA 2020. GODINE (31.05.2020)....

24.04.2020.
Objavio, Administrator

RANG LISTA NAKON ZAPRIMANJA SVIH PRIJAVA ZA TO. 1.1.1. LAG "IZVOR"

"Ulaganja u modernizaciju polj. gospodarstava"...

16.03.2020.
Objavio, Administrator

2. NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE

Mjera 2. Unapređivanje kvalitete života ruralnog područja; Pod mjera 2.1 Obnova/modernizacija društvene infrastrukture ruralnog područja...

Broj stanovnika: 50 965Površina LAG-a: 544,04 km2Gustoća naseljenosti: 93,67 st/km²Broj JLS-ova: 12 (10 općina i 2 grada)